Ophold på krisecentret

Pris for overnatning, inklusiv mad, 25 år og derover: 175,00 kr. pr døgn (betales 3 dage forud).

Pris for overnatning, inklusiv mad, 25 år og derunder: 150,00 kr. pr. døgn (betales 3 dage forud).

Pris for børn, fastboende med far : Pr. uge pr. barn 100,00 kr

Pris for børn, weekends med far: Gratis


Ved indskrivning på krisecentret vil brugeren blive informeret om praktiske forhold under opholdet, og om husreglerne.


Vi ved, at misbrug kan føre til kriser, men vi er ikke gearet til at hjælpe mennesker ud af et misbrug, hverken alkohol, medicin eller narkotika.

Læs desuden om vores målgruppe

 

 

Horsens Krisecenter for Mænd  |  Rædersgade 7B 3. sal - 8700 Horsens  |  Tlf 75 60 20 68  |  Mail: post@horsenskrisecenter.dk